Kostnadsrammen for Kilden må økes fra 1.100 til 1.270 millioner 2003-kroner. Kilden regner med å kunne dekke 153 av de 170 millionene ved salg av P-huset, sponsorinntekter, momsrefusjon og andre inntekter. Eierne, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, anmodes om å bidra med de resterende 17 millionene og 20 millioner i tilleggskostnad for tomt. Fordelingsnøkkelen tilsier at det blir 30 millioner på kommunen og 7 millioner på fylkeskommunen, skriver Kilden på sine nettsider.

Eierne kan slippe unna ekstrabevilgninger hvis de – stikk i strid med Kilden-styrets sterke anbefaling – velger Legokloss-alternativet som er 40 millioner kroner rimeligere enn bølgevegg-alternativet. Men ingen i styret syntes å frykte et slikt utfall.

Toril Runden fylkesvaraordfører AP
Toril Runden, fylkesvaraordfører (AP)
- Ingen ønsker en annen utforming enn bølgeveggen. Da måtte vi valgt noe annet den gangen vi hadde muligheten til det. Forhandlingene med eierne blir avgjørende, men jeg håper at det ikke blir av de største utfordringer vi har stått overfor, sa styrets nestleder Toril Runden.

Styreleder Stein Hannevik minnet om to forbehold; den ennå ikke fullførte usikkerhetsanalysen og eiernes videre behandling av saken. Men heller ikke han syntes særlig i tvil om at det blir bølgevegg.

AF Gruppen har overfor prosjektledelsen sagt at de gjerne vil starte byggearbeidene allerede i desember. Bygget skal stå ferdig i desember 2011, med innflytting og drift i første halvår 2012, fremgår det av Kildens nettsider.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. september 2008 | Skriv ut siden