Historien til sykehusmuseet ved Sørlandets Sykehus HF går tilbake til 1978. Daværende anestesisykepleier Reidun Braathen fant den gang en inhalator fra rundt1900. Det ble begynnelsen på en samling av gjenstander fra sykehusene i Kristiansand fra slutten av 1800-tallet og frem til vår

Sykehusmuseet i 1992
Sykehusmuseet i 1992
tid.

Da Vest-Agder sentralsykehus ble flyttet til Eg i 1991, ble det samtidig opprettet et museum for somatisk sykehus. Dette museet ble etablert i lokalene i kjelleren til sykehuset på Eg og er fortsatt oppbevart der. Samlingen har vokst vesentlig siden oppstarten i 1978 og har nå et volum på rundt 4000 gjenstander.

Fra 1998 ble museet bedre synliggjort ved at Reidun Braathen påtok seg rollen som registrator, formidler og ansvarsperson for samlingen formelt. Hun innså ganske raskt at samlingen trengte mer oppfølging enn det hun selv var i stand til å gjøre. Hun var også opptatt av at samlingen ble tatt vare på og formidlet på en god måte etter at hun ble pensjonist.

Fylkesadministrasjonen har deltatt på flere møter sammen med sykehuset for å finne en ordning som sikrer museet for fremtiden. Da arbeidet med museumsreformen startet opp i 2002 ble denne saken satt på vent. Resultatet av museumsreformen var at Vest-Agder-museet ble etablert i 2005. Saken kom da opp på nytt og den nye ledelsen ved museet har tatt fatt i saken ved å inngå en intensjonsavtale om et mer formelt samarbeid som første skritt i retning av en integrering av sykehusmuseet i Vest-Agder-museet på Odderøya.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. september 2008 | Skriv ut siden