Teknisk styre i Lindesnes kommune behandlet i går reguleringsplanen for E-39 mellom Fardal og Osestad. Den betegnes som en av landets dårligste europaveistrekninger. Med et flertall på tre mot fire stemmer besluttet styret å ikke gå med på at den aktuelle strekningen bygges ut slik Statens vegvesen foreslår med tilslutning fra en rekke andre offentlige instanser i landsdelen. Kommunens rådmann Richard Fjelldal anket vedtaket til kommunestyret som behandler saken 16. oktober.

av admin, publisert 24. september 2008 | Skriv ut siden