Fylkeskommunen har mottatt to søknader fra styret i Tingparken i Hægebostad. Den ene går ut på å utvide prosjektperioden ut hele 2009 og at fylkeskommunen bidrar med 250 000 kroner for å få dette til. Den andre omfatter et ønske om en million kroner fra fylkeskommunen til å få ferdig et besøkssenter i et tidligere militært lager i området. Fylkeskommunen har de seneste årene samarbeidet om prosjektet med Hægebostad kommune.

Styret opplyser i søknadsbrevet at for å kunne gjøre ferdig arbeidet på Tingvatn ser en for seg å utvide prosjektperioden som skulle avsluttes 30. april neste år til å vare ut hele 2009. Det vil gi rom for å få tid til oppbygging av et besøkssenter og næringsbygg, samt synliggjøring og tilrettelegging av kulturminner, kulturlandskap og verneområder i Hægebostad kommune. I tillegg inngår ferdigstilling av parkanlegget på Tingvatn.

Prosjektet på Tingparken har pågått i tre år snart. Til nå er alle tegninger ferdige. De fleste planene er ferdige eller under planlegging. Det har vært bevilget investeringsmidler fra fylkeskommunen og kommunen i 2006 og 2007, men ikke i år. Dermed er blant annet ikke besøkssenteret som skulle vært åpnet i år påbegynt. Nå søker en om midler til å få realisert besøkssenteret.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2008 | Skriv ut siden