Hvert år tar hovedutvalg for kultur og utdanning stilling til hvordan renter på innestående spillemidler fylkeskommunen forvalter skal fordeles. Det samme omfatter midler som er inndradd ved at en del prosjekter realiseres billigere enn kostnadsoverslagene. Da hovedutvalget behandlet hvordan disse midlene skulle fordeles i sist møte var det samlet vel 1,75 millioner kroner til disposisjon. Midlene vil nå komme 12 anlegg og prosjekter flere steder i fylket til gode.

Når det gjelder ordinære anlegg tildeles Strømme skoles multianlegg i Kristiansand 200.000 kroner. Samme sum får også Moseidmoen balløkke i Vennesla. Til Helldalen turvei i Kvinesdal tildeles 87.000 kroner. Kvisla ballbinge i Mandal får 70.000 kroner, mens Rauli Sør aktivitetsanlegg i Flekkefjord mottar 50.000 kroner.

Sju ordinære anlegg deler de øvrige midlene. Mandal golfklubb tildeles 359.000 kroner til Valle Klubbhus. Flekkefjord Turistforening får 226.000 kroner til Gården Li’s turstinett. Lister Friluftsråd mottar 124.000 kroner til turkart for Farsund, 121.000 kroner til turkart for Lyngdal og 114.000 kroner til turkart for Hægebostad. Kristiansand kommune tildeles 105.000 kroner til Gimlehallen turnanlegg, mens Torridal idrettslag får 95.000 kroner til Bringsverd o-kart.

av admin, publisert 23. september 2008 | Skriv ut siden