Tannhelse er et av temaene i Venstres utkast til stortingsvalgprogram for perioden 2009-2013.-Tannbehandling er for mange svært dyrt og flere oppsøker ikke tannlege før det er for sent og kostnadene blir unødvendig høye. Venstre vil derfor innføre en offentlig finansiert tannhelse som dekker deler av utgiftene til tannbehandling. Alle under 20 år skal få tannlege gratis, skrives det i programutkastet. Det tas også til orde for refusjonsordning for utsatte grupper og en generell høykostnadsbeskyttelse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2008 | Skriv ut siden