Ferske tall viser at det legemeldte sykefraværet nå er seks prosent på landsbasis og 5,7 prosent i Vest-Agder. Dette er litt opp i forhold til i fjor, men fylket har likevel landets beste utvikling siden arbeidet med inkluderende arbeidsliv startet i 2001. Da var sykefraværet i fylket 6,6 prosent, mens landsgjennomsnittet var 6,3 prosent. En av årsakene til den positive utviklingen er det omfattende samarbeidet som NAV Arbeidslivssenter har hatt med hundrevis av bedrifter i Vest-Agder, ble det hevdet på en konferanse om arbeidsglede og livslyst i Kristiansand onsdag.

Avdelingsleder ved NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder Alf Stensli understreket på konferansen at IA-arbeid er nyttig på flere plan. Det øker trivselen på arbeidsplassen, reduserer mange typer fravær og ikke minst er det også bedriftsøkonomisk lønnsomt. -Vi merker at interessen for å pleie og beholde egne ansatte er spesielt stor når kampen om arbeidskraften er hard, sier Stensli. Han oppfordrer bedrifter som ønsker informasjon om tilbud og muligheter til å ta kontakt

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden