I 2007 oppnådde Lindesnes Fyrmuseum et publikumsbesøk på 58 517 betalende besøkende. I 2006 lå besøket med betalende gjester på 47 381. Det er altså en økning på i alt 11 136 personer. Det reelle besøket anslås til å ligge på opp mot 85 000 besøkende når en inkluderer de som besøker området utenom åpningstiden. Alle sjuendeklassinger i fylket får tilbud om et dagsbesøk med faglig innhold ved museet i regi av Den kulturelle skolesekken. Totalt har mer enn 2300 elever besøkt museet i 2007. Museet hadde i fjor et budsjett på 4 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommune bevilget 700 000 kroner til drift av museet. Regnskapet viser et resultat på snautt 400.000 kroner.

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. Hele fyrstasjonen ble fredet etter Kulturminneloven i 1993. Det ble søkt og gitt tillatelse til å ta inngangspenger til fyrområdet for å sikre stiftelsen et inntektsgrunnlag. I 2000 ble det fremmet en innstilling overfor Fiskeridepartementet om opprettelse av et etatsmuseum for Kystverket, organisert som et nasjonalt nettverk med hovedsete på Lindesnes. Innstillingen har vært retningsgivende for stiftelsens aktivitet og utviklingsstrategier.

Etter initiativ fra Lindesnes kommune, ble Lindesnes Fyr i 2000 valgt av Fylkestinget til å være Vest-Agders tusenårssted. Prosjektet foreslo å bygge et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. Det nye anlegget ble innviet i juni 2004.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden