En overordnet avtale om utdanningssamarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og NAV Vest-Agder er nå på plass. Fylkesutdanningssjef Arly Hauge og fylkesdirektør Elisabeth Blørstad i NAV undertegnet tidligere denne uken avtalen som har som hensikt å etablere samordnede tiltak for å få flere i arbeid eller utdanning. Bakgrunnen for avtalen er blant annet at KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet tidligere har inngått en avtale der fylkeskommunale og kommunale arbeidsmarkeds- og utdanningsmyndigheter oppfordres til å samordne tiltak på utdanningsområdet overfor overlappende målgrupper.

Et prioritert satsingsområde i samarbeidet som nå avtales vil være å sette fokus på hvordan fylkeskommunen og NAV i fellesskap kan mobilisere tiltak overfor arbeidskraftreserven i fylket. I
Avtaleundertegning mellom Arly Hauge og Elisabeth Blørstad
Arly Hauge og Elisabeth Blørstad er tilfredse over at avtalen om samarbeid nå er på plass.Foto: Elisabeth Lund.
tillegg legges det til grunn satsing på mer systematisk bruk av yrkes- og utdanningsveiledning - karriereveiledning - overfor alle voksne som ønsker det. Det vil bidra til å forebygge ytterligere frafall av elever og ansatte fra skole og arbeidsliv, og derigjennom følge opp intensjonen om å bidra til livslang læring og deltakelse i arbeidslivet.
Etter at den overordnede avtalen nå er på plass skal flere delavtaler inngås eller fornyes før årsskiftet. Det skal avtales samarbeid om oppfølging av ungdom som avbryter videregående opplæring. Videre om bruk av realkompetansevurdering, om yrkesprøving og om fleksible yrkesrettede opplæringstilbud. I tillegg vil det bli inngått en partnerskapsavtale om bruk av karriereveiledning for voksne og drift av et karrieresenter.
Avtalene som inngås vil ha fire års varighet

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer