-Sett i lys av dei alvorlege skyteepisodane i Finland det siste året er det viktig at vi på nasjonalt og lokalt nivå tenkjer gjennom korleis vi arbeider for å sikre ei god beredskap for kriser i utdanningssektoren. Fylkeskommunane har som eigarar av dei vidaregåande skulane ansvaret for ei stor gruppe elevar i Noreg. Fylkeskommunen kan som skuleeigar gjere mykje både for å førebyggje alvorlegetilfelle og for å handtere dei godt dersom alvorlege hendingar oppstår, skriver kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i eit brev til landetrs fylkeskommunar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer