Foreningen Digin (www.digin.no) samler ressurspersoner fra fagmiljøer i Sør-Norge for å debattere vilkårene for digital utvikling i skolen vil med dette seminaret  sette fokus på den utviklingen som skjer innenfor skolen. Mange av Digins medlemmer er aktører i skolen eller jobber inn mot skoleverket.Seminaret er i samarbeid med VRI-Agder.

Digital utvikling – overlatt til tilfeldigheter?
Hvilke føringer legger det offentlige på utviklingen av vår digitale skolehverdag? Hvor mye overlates til forlag, plattform-utviklere og lokale utdanningsmiljøer som høyskoler og universiteter? Finnes det en plan?
Paneldeltagerne vil redegjør for sin egen rolle i utviklingen og komme med betraktninger om rammebetingelser og veien videre. Vi har med representanter for sentrale miljøer.
Paneldeltagere / foredragsholdere:
  • Øystein Johannesen Kunnskapsdep.
  • Øivind Høines NDLA
  • Stein Dillevig Aschehoug
  • Yngvar Nordberg DigLib
  • Randulf Roaldsnes Norsk Interaktiv
  • Birte Simonsen UiA (debattleder)

Sted: Universitetet i Agder, Kristiansand
Tid: 26. november 2008, kl. 10.00 – 16.00
Pris: Medl: kr 200,- ikke-medl: kr 400,-
For grupper på 5 eller flere: kr 300,- pr. pers (ikke-medlemmer).
Frist: Påmelding innen 19. november
Påmelding må skje på forhånd til post@digin.no eller Digin, boks 1867 Gimle, 4686 Kr.sand. Betaling må skje til konto: 3060.18.74632.
Se vedlegg for program.
Oppgi hvem betalingen gjelder for.

av admin, publisert 22. oktober 2008 | Skriv ut siden