Norske designere har levert forslag til utstyr i og utforming av valglokalene i forbindelse med statens designkonkurranse 2009. Vinnerløsningen skal prøves ut i noen pilotkommuner ved valget i 2009. Dersom løsningen viser seg å fungere godt, vil alle kommunene få tilbud om å kjøpe hele eller deler av løsningen ved fremtidige valg.Gode og funksjonelle løsninger på valgavlukker, valgurner og grafisk program for skilting i valglokalene, har vært målsettingen når Norsk Form har gjennomført konkurransen.

Det har vært lagt stor vekt på universell utforming. Vinnerløsningen vil kunne hjelpe kommunene til å skaffe nytt og funksjonelt utstyr til valglokalene når det er behov for det. Tanken er også at det skal gi lavere produksjonskostnader.

Magnhild Meltveit Kleppa statsrådKommunal- og regionaldepartementet samarbeider med Norsk Form om å gjennomføre konkurransen. Offentliggjøring og premiering skjer den 9. oktober i forbindelse med en utstilling av flere av de forslagene som er innleverte til konkurransen. Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vil dele ut prisen.

· Les meir om statens designkonkurranse på Norsk Form sine internettsider

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden