Fylkesutvalget besluttet i dag at fylkeskommunen skal gi et tilskudd på 200.000 kroner til et forsknings- og utredningsprosjekt om internasjonalisering av arbeidsmarkedet på Agder. Utgangspunktet er at mye tyder på at det i tiden fremover vil være en sterk sammenheng mellom regional videreutvikling/verdiskapning og tilgang på tilstrekkelig og riktig arbeidskraft. I dag bruker en tredjedel av bedriftene på Agder arbeidsinnvandrere. Den overordnede målsettingen for prosjektet er å undersøke og tegne et bredt bilde av behovet for arbeidskraft i Agder-regionen og hvilke utfordringer som følger av dette. Det er Agderforskning som har tatt initiativ til prosjektet som skal gå over to år.

Initiativtakerne mener god innsikt i tematikken rundt arbeidsinnvandring og en tydelig bevissthet rundt balansen mellom å mobilisere egne arbeidskraftressurser og arbeidsinnvandring vil kunne skape et konkurransefortrinn for Agder.

Prosjektet vil være tredelt. Del A vil spesielt ta for seg omfanget på arbeidsinnvandring til Agder, og se hvilke sektorer i næringslivet som har behov for å importere arbeidskraft. Del B vil fokusere spesielt på motiver og strategier innen de sektorene som rekrutterer arbeidskraft fra utlandet. Det er tenkt at prosessindustrien og olje- og gassindustrien skal stå sentralt. Del C vil se på de utfordringene som oppstår sett fra arbeidsinnvandrernes perspektiv.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)