Regjeringen foreslår i forslaget til statsbudsjett å bevilge 323,4 millioner kroner til ” Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. I tråd med klimaforliket på Stortinget mellom regjeringspartiene, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti betyr forslaget en dobling av midlene sammenliknet med 2008. Regjeringen vil invitere med de samme byområdene som i 2008 til å søke om midler: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien/Porsgrunn og Fredrikstad/Sarpsborg. For Kristiansandsregionen vil sannsynligvis spørsmålet om rushavgift være aktuelt i forhold til uttelling av belønningsmidler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden