Statistisk Sentralbyrå la nylig ut nye skattetall for perioden januar til september i år. Det fremgår at fylkeskommunenes skatteinntekter øker med 5,2 prosent i forhold til samme periode i 2007. Når Oslos tall som fylkeskommune kommer med korrigeres veksten til 6,1 prosent for fylkeskommunene sett under ett. For Vest-Agder fylkeskommune viser statistikken en vekst på 7,7 prosent. Skatteveksten for hver kommune og fylkekommune i millioner kroner kan sees av tabellen i følgende link mot nettsiden til SSB ( trykk her.)

I forhold til de siste tallene som har foreligget per utgangen av juli, har skatteveksten i 2008 hatt en svak fallende tendens når månedene august og september er kommet med i grunnlaget. Anslaget fra Finansdepartementet på årsbasis er i statsbudsjettet for 2009 justert opp til 4,4 prosent for fylkeskommunene (endret i forhold til Revidert Nasjonalbudsjett 2008). KS skriver på sin nettside at mye taler for at skatteveksten vil falle frem mot årsskiftet, men et sikkert nivå blir først klart i midten av januar når bokført inngang i desember blir publisert fra Statistisk Sentralbyrå.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2008 | Skriv ut siden