Elevene på Grim ungdomsskole i Kristiansand møtte i formiddag opp foran Fylkeshuset i Kristiansand for å demonstrere mot et vedtak fylkestinget fattet i forrige uke om inntaksopplegget til videregående skole. Elevene uttrykte at de er uenige i at elever fra Grim ungdomsskole som ønsker studiespesialisering må søke Vg1 studiespesialisering ved enten Kvadraturen skolesenter eller Tangen videregående som sitt første ønske. Flere av elevene tok til orde for fritt skolevalg og at fylkespolitikerne må omgjøre sitt vedtak slik at de aktuelle elevene også kan søke seg til Kristiansand katedralskole Gimle.

Fylkesordfører Thore Westermoen og fylkesvaraordfører Toril Runden møtte elevene utenfor Fylkeshuset hvor også flere pressemedier var på plass for å dekke demonstrasjonen. Etter at

Demonstrasjonsappell fra Grimelever
Demonstrasjonsappell fra Grimelever
representantene fra elevene hadde holdt sin appell forklarte Westermoen om hvordan saken var behandlet og om vedtaket fylkestinget har fattet.

-Det som nå gjelder i Kristiansand er det samme som gjelder i hele fylket. Vi har ikke fritt skolevalg, men geografisk basert inntak over hele fylket. Forskjellen for elevene på Grim som ønsker å gå på studiespesialisering er at de må søke den nye Tangen videregående skole -som står ferdig neste skoleår - eller Kvadraturen skolesenter i stedet for Kristiansand katedralskole Gimle, sier fylkesordføreren.

Han viser til at fylkestinget diskuterte dette nøye på møtet i Kvinesdal i forrige uke. -Såkalt fritt skolevalg er bare fritt for noen, men ikke for alle. Fylkestinget vurderer geografisk inntak som mer rettferdig og riktig i forhold til å få gode kombinerte skoler alle steder og samtidig en naturlig elevsammensetning, sier Westermoen etter møtet med demonstrantene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2008 | Skriv ut siden