Seminaret rettet seg spesielt til alle rådgivere, lærere og skoleledere ved ungdoms- og videregående skoler på Agder.
Når det ikke er større kjønnsforskjeller i ungdoms utdanningsvalg på Agder enn i resten av landet, tyder det på at utdanningsvalg ikke er hovedårsaken til lavt skår på likestillingsindeksen på Sørlandet. Kanskje kjønnsstereotype utdanningsvalg kan virke sammen med andre, mer landsdelsspesifikke trekk, og bli forsterket gjennom disse? Gjennom tiårssatsningen gis det dermed muligheter til å gjennomføre et pilotarbeid med hensyn til ungdom og frie valg. Dette kan gi oss verdifull kunnskap om hva som påvirker utdanningsvalgene våre.Program for seminaret.Seminaret er et samarbeid mellom Senter for likestilling, UiA og Agderrådet der bl.a Vest-Agder fylkeskommune er med.
Gutt og jente - samme valg
Gutt og jente - fritt valg!

av admin, publisert 3. november 2008 | Skriv ut siden