Fylkesutvalget besluttet i dag at vannregionmyndigheten for vannregion Sør-Vest gis et tilskudd på 115 000 kroner for 2008 for overvåkingsaktivitet i Otra. Fylkesmannen i Vest-Agder er utpekt til vannregionmyndighet for Vannregion Sør-Vest som i hovedsak består av agderfylkene og Rogaland. Det er søkt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner om til sammen 215 000 kroner. Saken er drøftet internt mellom fylkeskommunene og en er enig om en fordeling med 100 000 kroner fra Aust-Agder og 115 000 kroner fra Vest-Agder. Aust-Agder fylkeskommune har tidligere bevilget sin andel.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2008 | Skriv ut siden