Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner til Åseral kommune som tilskudd til utarbeiding av en stedsanalyse og mulighetsstudie for Bortelid. Det bestemte hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag. Bevilgningen er en oppfølging av fylkeskommunens behandling av kommunedelplanen for Bortelid og en samarbeidsavtale med Åseral kommune som ble inngått i sommer. Hovedmålsettingen med planarbeidet er å finne svar på hvordan en kan skape et attraktivt og funksjonelt sted med sentrumsfunksjoner og infrastruktur som tilreisende og hytteeiere etterspør.

av admin, publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden