Prosjektet omfatter en om lag 5,2 kilometer lang strekning i Lindesnes kommune. På den 1,7 kilometer lange delstrekningen Vigeland – Fardal går regjeringen inn for å utbedre eksisterende vei. På delstrekningen Fardal - Osestad bygges ny tofelts vei med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I hver ende av delstrekningen bygges rundkjøring. Tre bruer og en miljøtunnel inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene skal etter planen startes høsten 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012. Det er to år senere enn det fylkestinget har gått inn for.

-Dersom denne utbedringen skulle bli stoppet nå frykter jeg det vil ta lang tid før det vil bli stilt penger til rådighet på nytt til denne stekningen, sier fylkesordfører Westermoen

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. oktober 2008 | Skriv ut siden