Sammenslåing av Agder-fylkene har i påvente av regjeringens håndtering av regionreformen ligget ”litt på vent”. Nå er imidlertid saken tatt aktivt opp igjen av de to fylkeskommunene. Det er etablert en gruppe bestående av fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne, opposisjonslederne og fylkesrådmennene fra Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner. Disse åtte sentrale personene vil lede og koordinere arbeidet fremover. Målsettingen er at de to fylkestingene skal få på bordet en saksutredning i april neste år hvor de vil ta stilling til om en skal sette i gang en prosess med henblikk på en sammenslåing.

Da fylkesordfører Thore Westermoen informerte fylkestinget i Vest-Agder om saken i går opplyste han at det er engasjert konsulentbistand til arbeidet. Dette vil blant annet bestå i å utarbeide en kortversjon av en rapport om sammenslåingsspørsmålet som ble laget da saken var på dagsorden i 2004. Den vil bli supplert med innhold knyttet til forhold som er endret i løpet av årene som er gått og om det som måtte være relevant fra sentrale myndigheters arbeid med regionreformen.

I fylkestinget ble det også poengtert viktigheten av at saken drøftes innad i de politiske partiene som vil bli holdt orientert om forhold som kan være av betydning.

De to fylkestingene skal for øvrig samles til et felles møte i slutten av februar neste år. Da vil imidlertid ikke sammenslåingssaken være tema. På dette møtet skal fylkestingene drøfte felles regionplan for de to fylkeskommunene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden