Fylkestinget ble i dag orientert om innholdet i en mulighetsstudie som er utarbeidet for Knaben-området. Studien tar for seg både Knabendalen øverst i Kvinesdal kommune og gruvebyen Knaben. Gjennom mulighetsstudien er det fremskaffet verdifull kunnskap når det gjelder kulturmiljø og kulturminner, friluftsliv - herunder skiløyper, byggeskikk, naturverdier og andre forhold. Mulighetsstudien skal bidra til å sikre en best mulig og mest mulig gjennomtenkt utvikling av Knabenområdet. Fylkestinget vurderer studien som et godt arbeidsgrunnlag for den videre utvikling og vern av både området og gruvebyen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2008 | Skriv ut siden