Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter har store ambisjoner på områdene formidling, forvaltning og forskning. Høy aktivitet og stor interesse fra publikum er indikasjoner på at fartøyvernsenteret har oppfylt flere av sine målsetninger, fremgår det i senterets årsrapport som for tiden er sendt til orientering for fylkeskommunens politiske organser. Stiftelsen har fått sine driftstilskudd frem til nå fra Riksantikvaren, Vest-Agder fylkeskommune, samt Kristiansand kommune. Årsbudsjettet for 2007 var på 33,6 millioner kroner. Vest– Agder fylkeskommune bevilget vel 1,3 millioner kroner til drift av fartøyvernsenteret. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr 770 038 kroner.

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ble opprettet av Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i 1990. Senteret ble etablert som et nasjonalt fartøyvernsenter i 1996 – som var i tråd med Riksantikvarens fem-års handlingsplan for Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter sommeren 2006fartøyvernet. I 2004 ble stiftelsen omgjort fra en privat binæringsdrivende stiftelse til en offentlig stadfestet stiftelse.

Vest-Agder fylkeskommune og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter samarbeider om tilbud for Den kulturelle skolesekken. Fartøyvernsenteret har levert innhold og bidratt med gjennomføringen av tilbudet – tekniske industrielle kulturminner. Alle åttendeklassinger i fylket får tilbud om et dagsbesøk med faglig innhold ved fartøyvernsenteret.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden