Preses Ernst Håkon Jahr fra Universitetet i Agder sto i helgen for utdeling av Sørlandets kompetansefonds priser for forskning og formidling. Det skjedde i meget verdige omgivelser i Klubben i Kristiansand under årsmøtet til Agder Vitenskapsakademi. Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris ble tildelt fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar fra Vest-Agder fylkeskommune. Han har, slik juryen uttrykte det, gjort en betydelig og mangesidig innsats som formidler av både nordisk arkeologi og regional arkeologi fra egdenes eldste fortid.

-Det er veldig hyggelig å bli satt pris på og at det arbeidet en driver på med blir verdsatt også i det akademiske miljøet. Jeg arbeider mye med formidling og det at jeg mottar en pris viser at jeg har nådd frem til noen. Det er motiverende. Det er for øvrig hyggelig at en som fylkeskommunalt ansatt får en vitenskapelig pris, sier Stylegar.

Juryen skriver at Stylegars populærvitenskapelige arbeider bygger både på egne grunnleggende

Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar
Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar med plaketten han mottok sammen med et prisbeløp på 20.000 kroner.
arkeologiske forskningsundersøkelser og på andres forskningsarbeid. ”Stylegar fremstår som en engasjert og helhjertet formidler av sin vitenskap, arkeologien, med stor evne til å finne og forme allment interessant fagstoff om til både store og mindre tekster, i fortellende monografier, avisartikler og andre korttekster, som gir leserne opplevelse og innsikt og utvider deres horisonter både i tid og i rom og når det gjelder innsikt i fortidas mennesker og samfunn. Det arkeologiske materialet, og de historiene dette bærer, formidler Stylegar på en oversiktlig og lett tilgjengelig måte. Men fremfor alt blir stoffet spennende, levende og utfordrer til innlevelse, undring og refleksjon. Arkeologiens vitenskaplige metoder og funn blir formidlet til et bredt publikum på en forbilledlig måte”.

Juryen trekker også frem nettstedet til Stylegar http://arkeologi.blogspot.com, som har vært i drift siden desember 2004, og der det er publisert en og noen ganger to artikler hver måned. Det karakteriseres som et av de mest vitale, fyldige og mangesidige nettstedene om arkeologi. ”Her når Stylegar mange innenfor den arkeologisk og historisk interesserte allmennhet med et variert og lett tilgjengelig fagstoff, basert på primærmateriale, men også med artikler med metavurderinger av arkeologi, fagets metoder og arkeologiens ideologiske og politiske bruk.

Hans formidling via media trekkes også frem. ”Siden april 2007 har Stylegar også skrevet svært leseverdige artikler om arkeologi annen hver uke i avisa Klassekampen. Tematisk og tilnærningsmessig følger han her opp tradisjonen fra sitt nettsted, men når helt andre lesere når han formidler populærvitenskap i en allmenn dagsavis. Samlet plasserer nettstedet og avisartiklene Stylegar helt i fronten i Norge når det gjelder både flaten og omfanget av populærvitenskapelig formidling, skriver juryen.

Juryen har bestått av: Trygve Breiteig (koordinator), May-Brith Ohman Nielsen, Martin Skjekkeland, Anne Marie Støkken og Morten Tveitereid

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2008 | Skriv ut siden