Kommunalt Foreldreutvalg i Kristiansand avholdt årsmøte 29. oktober og diskuterte da fylkestingets vedtak om endring av inntaksreglene til videregående skole. Fylkestinget besluttet nylig å videreføre dagens inntaksmodell. I tillegg ble det besluttet at for å sikre en jevnere fordeling av søkermassen til Vg1 studiespesialisering i Kristiansand, må søkere fra ungdomsskolen på Grim søke Vg1 studiespesialisering ved enten Kvadraturen skolesenter eller Tangen videregående som sitt første ønske. Øvrige søkere, søker skole i henhold til dagens inntaksregler. Foreldreutvalg ber nå i et brev til fylkesordførereren og fylkesvaraordføreren om at fylkesutvalget og fylkestinget behandler saken med fritt skolevalg på nytt, samt sørger for at foreldrestemmen blir hørt på før vedtak fattes.

Kommunalt foreldreutvalg har som målsetting at foreldrestemmen skal være hørt før viktige vedtak som vedrører deres barn fattes. Dette prinsippet er like viktig for dem også ved overgang til videregående skoler, skriver utvalget i brevet.

Kommunalt foreldreutvalg sitt årsmøte mener at foreldrene og barna deres i Kristiansand ikke har fått tilstrekkelig informasjon i forkant av vedtaket. Foreldre og elever har ikke fått anledning til å uttale seg i forbindelse med endringen av inntaksreglene, fritt skolevalg i Vest-Agder. Årsmøtet ber om at dette blir rettet opp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer