Landsstyret viser til at samferdsel er viktig for kommunene og fylkeskommunene, og er fornøyd med at dette regjeringens budsjettforslag markerer en opptrapping både til vei og bane. LandstyretKS-logo forventer imidlertid at staten kompenserer for vedlikeholdsetterslepet på 10 milliarder kroner på de riksveiene som skal overføres til fylkeskommunene.

Landsstyret mener videre at det er viktig at det stilles midler til rådigheter for satsing på kollektivtrafikk, men at midlene bør tilføres som frie inntekter. Dette er et nødvendig ledd i arbeidet med å redusere klimautslippene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden