Nå er brosjyrene med informasjon om tilbud innen den kulturelle skolesekken både for grunnskolen og den videregående skole klar. De som ønsker heftene kan henvnde seg til regionalavdelingen i fylkeskommunen på tlf. 38074500 eller på mail til postmottak@vaf.no.

Anne Tone Hageland- Vi har prøvd å gi et så variert tilbud som mulig innefor de rammer vi er gitt. Til flere av tilbudene er det knyttet kompetansegivende kurs for lærere, sier Anne Tone Hageland, fylkeskultursjef i Vest-Agder.

Tilbudet bære også preg av at 2008 markeres det at det er 200 år siden Henrik Wergeland ble født. I tillegg er 2008 det nasjonale Mangfoldsåret, et markeringsår for kulturelt mangfold. Også kulturelt er det et mangfoldigtilbud, med visuell kunst, musikk, scenekunst, dans, litteratur, film og natur- og kulturarv på programmet.

av admin, publisert 24. september 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer