Bjerke orienterte om at fylkeskommunen har en samlet lånegjeld på rundt 950 millioner kroner. Henimot 30 prosent av denne er plassert på fast rente med et snitt på 5,26 prosent. Den øvrige lånegjelden er knyttet til flytende rente som reguleres i tidsintervaller på seks måneder. Gjennomsnittsrenten for lån på flytende rente ligger på noe over seks prosent.

Når det gjelder fylkeskommunens plasseringsportefølje er den på 120 millioner kroner. Den løpende avkastingen ligger rundt åtte prosent. Plasseringene utgjøres av verdipapirer knyttet til bankinnskudd. Bjerke opplyste at verdipapirene er greie å omsette.

Han ga for øvrig uttrykk for at fylkeskommunens finansreglement ikke har vært forandret siden det ble vedtatt i 2001. -Det kan være fornuftig å ta det frem og se på det på nytt. Pareto vil gjerne komme med innspill om det gjennomføres, sa han.

Vidar KleppeLeder av fylkeskommunens kontrollutvalg Vidar Kleppe ga utrrykk for at det er betryggende at fylkeskommunen har hatt Pareto som finansforvalter siden 2001. Han betegner firmaet som svært ryddig og det gir gode svar på spørsmål som stilles. -Vi må legge oss på hjertet at det kan være behov for å se på finansreglementet for fylkeskommunen på nytt. Det kan være formålstjenlig ikke bare for å få det oppdatert, men også for at politikere som er kommet med i fylkespolitikken etter det ble vedtatt blir klar over innholdet i det, sier Kleppe.

av admin, publisert 7. oktober 2008 | Skriv ut siden