Fra nå av utvides kopieringsavtalen i kommunene og fylkeskommunene, slik at både skoler og kommunale og fylkeskommunale virksomheter kan kopiere digitalt. Det er KS og Kopinor som er blitt enige om å åpne for dette. Skolene kan nå legge inn opphavsrettslig beskyttet stoff på læringsplattformer og intranett. Stoffet kan være hentet fra bøker, aviser, tidsskrifter eller direkte fra internett. Avtalen tillater også bruk via projektor og elektronisk tavle, samt annen elektronisk distribusjon innenfor skolen.

Ved å inngå avtale om digital kopiering har KS og Kopinor lagt til rette for en enklere hverdag for lærere og elever i skolen, skriver KS på sine nettsider. KS og Kopinor har sett et behov for å kunne fremstille, bruke og lagre digitalt materiale i skolene. Derfor er begge parter fornøyd med å ha blitt enige om en kopieringsavtale tilpasset dagens behov, uttrykkes det.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2008 | Skriv ut siden