av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2008 | Skriv ut siden

Fylkesrådmann Tine Sundtoft`s tilrådning for fylkesutvalgets møte 19. desember: Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at IKON-Forum (InnKjøp-offentlig-Næringsliv) nå er etablert og støtter tiltaket med å etablere en Innkjøpsskole hvori inngår Innkjøpsakademiet som Høgskolen i Agder skal ha ansvar for. Vest-Agder fylkeskommune gir et tilskudd til etableringen av Innkjøpsskolen på kr 150 000, som innpasses på administrativt disponert konto