Fylkesrådslederne Paul Dahlø i Troms og Odd Eriksen i Nordland og fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark har tatt initiativ til en gjennomgang av det fremtidige politiske samarbeidet i Nord-Norge, melder avisen Nordlys. Et sentralt tema vil være å se på organiseringen av det fremtidige samarbeidet mellom fylkene. Dette skal ha utgangspunkt i de endringer i oppgaver og ansvarsforhold som kommer gjennom forvaltningsreformen i 2010.

av admin, publisert 16. oktober 2008 | Skriv ut siden