Arkitektene i Gaia Lista AS har utarbeidet en ideskisse for fyrområdet på Lista. Arbeidet er utført på oppdrag fra Vest-Agder fylkeskommune og har i første omgang gått ut på å utvide gallerifunksjonen i tilknytning til fyret. Størrelsen på det nye galleriet vil foreslås på inntil 1500 kvadratmeter. Det er tilrettelagt for to utbyggingsetapper. Samtidig er det foretatt en vurdering av atkomstområdet i øst med den eksisterende bygningsmassen som i dag utgjør informasjonssenter, fuglestasjon og fyrgalleriet. Gallerifunksjonen ivaretas i dag i trange, lite tilpassede lokaler.

Arkitektene legger stor vekt på å bevare landskapsprofiler og eksisterende bygningsmasse på fyrområdet. Det nye galleriet er tenkt gravd inn under terrengnivå i fyrområdets sørøstre del.

Lista fyr - inngangsparti til nytt galleri
Lista fyr - inngangsparti til nytt galleri. Skisse fra Gaia Lista AS.
Inngangspartiet, hvor resepsjon, butikk og kafé er lokalisert, vil imidlertid bli mer eksponert. Selve utstillingslokalet bryter bakkenivået med lysganger og lyssjakter som fremstår som tolv meter høye «tårn». Lystårnene vil bli de mest oppsiktsvekkende bygningene på det nye fyrområdet. De skal markere plasseringen av de to fyrene som i sin tid ble revet.

Arkitektene foreslår videre å flytte informasjonssenteret til dagens galleribygning som også skal huse ulike personal- og administrasjonsfunksjoner i annen etasje. Det foreslås også å etablere to gjesteatelierer med bofunksjon i dagens informasjonssenter og fuglestasjonen.

Utgangspunktet for fylkeskommunens initiativ er at en både ønsker seg et funksjonelt informasjonssenter og en satsing på kunstformidling som er blitt et varemerke for Lista fyr. Ideskissen fra Gaia Lista AS vil være et utgangspunkt for videre drøftinger og samtaler med flere aktører som kan være aktuelle medvirkende i den videre prosessen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2008 | Skriv ut siden