Statsminister Jens Stoltenberg opplyste i en kronikk i Fædrelandsvennen nylig at regjeringen vil vi etablere en rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg, med en investeringsramme på 15 milliarder kroner fordelt over åtte år. Dette innebærer at kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån til rehabilitering og investering i skole- og svømmeanlegg, og staten vil dekke rentekostnadene. Bakgrunnen er at flere nyere undersøkelser viser at kommunene fremdeles har store utfordringer når det gjelder vedlikehold av skolene. Den nye ordningen gir muligheter for både fylkeskommunene og kommunene på Agder.

-Agderfylkene får nå mulighet til å pusse opp og rehabilitere enda flere skoler. Til rehabilitering av videregående skoler vil Aust-Agder fylkeskommune med den nye ordningen få en investeringsramme på om lag 84 millioner kroner, mens Vest-Agder vil få om lag 117 millioner kroner. Til rehabilitering av barne- og ungdomsskoler vil kommunene i Aust-Agder få en investeringsramme på om lag 277 millioner kroner, og kommunene i Vest-Agder vil få en ramme på om lag 430 millioner kroner, opplyste statsministeren i kronikken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2008 | Skriv ut siden