Det store byggeprosjektet av ny videregående skole på Tangen i Kristiansand sentrum er nå kommet så langt at en kan se antydninger til hvordan bygget vil bli. Prosjektleder Kristian Dølvik rapporterte i går til fylkesutvalget om status for byggeprosjektet. Han opplyste at budsjettrammen fortsatt holdes, men at en har måttet spise noe av det som er lagt inn i reserverammen. Nesten alle avtaler og anbud er nå på plass. Dølvik ser for øyeblikket at det ikke kan ligge noen store eller dramatiske økonomiske utfordringer fremover.

Prosjektlederen informerte om at det er enighet blant de involverte om at en skal ha bygget ferdigstilt 1. juli neste år.

Den nye videregående skolen er dimensjonert for 940 elever med et brutto areal ca. 17.300 kvadratmeter. Skolen skal ligge i flotte omgivelser ved Otras bredde i hjertet av Kristiansand.

Les mer under menypunkt ”Bygg - Tangenprosjektet” i venstre marg. Der er det også tilgang til to webkameraer som kontinuerlig følger byggeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2008 | Skriv ut siden