Fylkeskonservatorens samarbeid med det danske Nationalmuseet gir resultater. Nå foreligger tre nye rapporter om årringsdaterte hus i Vest-Agder - stabburene på henholdsvis Ormestad og Røstad i Søgne, og en gammel stovebygning på Der heime Gysland i Hægebostad. Huset Der heime viser seg å inneholde tømmer som er hogd i første halvdel av 1500-årene. Dateringene inngår i arbeidet med å utarbeide en s.k. dendrokronologisk grunnkurve for eik fra Agder.

Rapportene kan leses her.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 6. oktober 2008 | Skriv ut siden