I statsbudsjettet foreslår regjeringen en bevilgning på 33,2 millioner kroner til Vest-Agder til regional utvikling. Dette dreier seg om midler politikere og fagfolk benevner som 551-midler Forslaget innebærer en økning i forhold til årets bevilning som har vært på 29,89 millioner kroner. Vest-Agder er blant de fylkene i landet som mottar de laveste statlige tildelingene på dette området som er viktig for mange fremtidsrettede og kreative utviklingssatsinger.

Bevilgningen som regjeringen foreslår for 2009 inkluderer både midler til en ny støtteordning for små nyetablerte vekstbedrifter (NyVekst) og kommunale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg). Midlene til dette formålet er likt fordelt mellom fylkene som deltar i det enkelte program

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden