Årets Operasjon Dagsverk vil hovedsakelig gå til Strømmestiftelsens prosjekt Shonglap. Shonglap betyr dialog på bengali. Programmet er en ettårig utdanning for ugifte jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Programmet er godkjent som nasjonalt prosjekt. Shonglap er en utdanning disse jentene ellers aldri ville ha fått. Bakgrunnen for shonglap prosjektet er at gjennom utdanning kan jentene unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. Gjennom utdanning får de selvstendighet og muligheten til å klare seg selv.

Utdanningen er delt opp i tre bolker. Det første halvåret lærer jentene om forhold som er viktige for å leve et godt liv i familie og lokalsamfunn. Sentralt her står helse, hygiene, rettigheter og bevisstgjøring. Deretter følger et tre måneder langt lese- og skrivekurs. Til slutt får jentene en enkel opplæring i ulike typer yrker og aktiviteter.
Så langt har 15 000 jenter fullført programmet. De neste fem årene skal Strømmestiftelsen - med midler fra blant annet Operasjon Dagsverk 2008 - hjelpe minst 100 000 ungdommer i Bangladesh til å bli sjef i eget liv.
Ønsker du å lese mer gå inn på www.od.no .
Shonglap - illustrasjonsbilde fra Operasjon Dagsverk 2008

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2008 | Skriv ut siden