I fjor oppnådde Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand publikumsrekord med 79 692 besøkende i botanisk hage, hele 10 500 flere enn i 2006. Besøket inne i selve museet var på 18 126 personer, en økning på 1049 personer fra 2006. Besøkstallet for skoleklasser og barnehager på museet var på 11 925, sammenlignet med 11 082 i foregående år. Disse positive tallene, som fremgår i museets årsrapport for i fjor, dokumenterer at museet har befestet sin posisjon som en av landsdelens viktigste kulturaktører.

Agder naturmuseum og botaniske hage har store ambisjoner på områdene samling, formidling, forvaltning og forskning. Gode utstillinger og høye publikumstall er indikasjoner på at museet har oppfylt flere av sine målsetninger. Museet venter fortsatt på å få realisert sitt 3. byggetrinn for å kunne utvikle seg videre innenfor alle satsingsområder. Dette preger institusjonen sterkt på alle

Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
Agder Naturmuseum og Botaniske Hage
områder, men til tross for den vanskelig situasjonen leverer museet kvalitet på alle områder. I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble presentert 7. oktober er fortsatt ikke tredje byggetrinn tilgodesett med statlige tilskudd til tross for at både Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har klarert sine andeler til byggeprosjektet.

Årsbudsjettet for i fjor for museet var på vel 8,7 millioner kroner. Vest– Agder fylkeskommune bevilget 1,8 millioner kroner til drift av museet. Regnskapet viser et overskudd 405 000 kroner.

Det er formalisert samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Agder naturmuseum og botaniske hage gjennom vandreutstillinger produsert for Den kulturelle skolesekken. Sju utstillinger har turnert i Vest-Agder. Utstillingene ble vist for totalt 8364 elever.

Museet ble stiftet i 1828, da under navnet Christiansands Stiftsmuseum. Museet er således et av Norges eldste museer. Museet gikk over fra å være en kommunal etat i Kristiansand kommune til et IKS i 2005. Museet er i dag eid av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune med femti prosent eierandel hver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden