Vest-Agder-museet får sine driftstilskudd fra Kultur- og Kirkedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. Årsbudsjettet for 2007 var på 28,1 millioner kroner hvorav Vest-Agder fylkeskommune bevilget vel 6,8 millioner kroner. Regnskapet viser et overskudd på vel 1,5 millioner kroner. Samarbeidet og bevilgning av midler skal bidra til at museet opprettholdes og utvikles som en av landsdelens viktigste kulturaktører. I 2007 oppnådde museet et samlet publikumsbesøk på vel 65 000. I 2006 lå besøket på rundt 55 000. Det er altså en økning på henimot 10 000 personer viser museets årsrapport som ble presentert for hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø nylig.

Vest-Agder-museet IKS ble opprettet 27. september 2005 som et resultat av arbeidet med museumsreformen i Vest-Agder. Museet ble opprettet ved at syv kulturhistoriske museer i Vest-Agder ble slått sammen til en organisasjon. Disse omfattet: Flekkefjord Museum, Listamuseet,

Setesdalsbanen på full damp
Setesdalsbanen er en enhet i Vest-Agder museet
Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum. Det ble i august 2007 vedtatt at museumsskipet ”DS Hestmanden” skulle bli en del av museet fra 1.januar 2008. Stiftelsen Listeskøyta - nå Listerskøyta kystkultursenter- gikk også i 2007 inn som en del av Vest-Agder-museet Lista. Museets administrasjon flyttet i november 2007 inn i nye kontorlokaler på Odderøya i Kristiansand med hjelp fra Kristiansand kommune og fylkeskommunen.

Etter sitt andre driftsår begynner det nye museet å bli etablert med en god infrastruktur. Museet har i løpet av året blant annet fått opprettet en hjemmeside www.vestagdermuseet.no .

Det er formalisert en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet om tilbud for Den kulturelle skolesekken. Museet har i løpet av året produsert syv tilbud for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. Flere tusen elever har fått formidlingstilbud fra Vest-Agder-museet i 2007.

av admin, publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden