Den opprinnelige Listerpakken har hatt kostnadsøkninger, noe som har gjort det nødvendig å foreta en rekke endringer av pakken. Den økonomiske rammen til Listerpakken er økt fra opprinnelig 880 millioner kroner, til om lag 1290 millioner kroner. Det er lokalpolitisk enighet om et revidert opplegg med sikte på å fullføre Listerpakken som opprinnelig planlagt. I regjeringens forslag til statsbudsjett gjøres det klart at Samferdselsdepartementet slutter seg til det foreslåtte opplegget for utvidelsen av pakken.

Den lokalpolitiske enigheten det vises til er at bomtakstene for lette kjøretøy øker fra 20 kroner til 25 kroner og fra 40 kroner til 50 kroner for tunge kjøretøy. I tillegg forlenges innkrevingsperioden med fire år. Den statlige rammen er økt med 160 millioner kroner gjennom omdisponering av midler og økte rammer. Det fylkeskommunale og kommunale bidraget er økt med 30 millioner kroner.

Thore Westermoen fylkesordførerFylkesordfører Thore Westermoen uttaler at det er gledelig at regjeringen har fokus på Listerpakken. -Det er bra at det arbeidet som gjøres lokalt og regionalt får tilslutning fra departementet. Det er viktig - ikke bare for Listeregionen - men for hele landsdelen at veianleggene som inngår i Listerpakken gjennomføres i sin helhet som forutsatt, sier han.

For neste år er det satt av 52 millioner kroner til å fullføre prosjektet riksvei 465 Kjørrefjord – Ulland, strekningen Hanesund – Sande. Av dette beløpet er to millioner kroner bompenger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i mars 2009. I tillegg startes hovedarbeidene på fylkesveiprosjektet Skråveien som omfatter bygging av ny nord- sørgående veiforbindelse like vest for Farsund sentrum. Prosjektet finansieres med bompenger og tilskudd fra Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

av admin, publisert 7. oktober 2008 | Skriv ut siden