På lederplass i Aftenposten i dag karakteriseres regjeringens regionreformopplegg som et løftebrudd som dessverre har ligget i kortene lenge. Det forslaget til lovendringer som ble fremlagt i forrige uke innebærer bare bagatellmessige endringer i fylkeskommunenes oppgaver. Tanken om å opprette regioner og redusere antall fylker er lagt til side på ubestemt tid, konkluderes det i lederen. -Det blir nesten patetisk når kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa bruker all sin overbevisningskraft på å oppfordre fylkeskommunene til å bruke de nye mulighetene de får fra 1. januar 2010, skrives det.

Det trekkes frem at Kleppa har fått sine regjeringskolleger med på en reform som er så utvannet at den ikke er egnet til å vitalisere det lokal- og regiondemokratiet som hennes parti - Senterpartiet - er så opptatt av. Det vises til Soria Moria-erklæringen. Der var regjeringspartiene enige om at det trengs færre og sterkere regioner enn dagens fylkeskommuner. Det endte med et løftebrudd i lovforslags form, konstateres det.

Aftenposten viser til at fylkeskommunene overtar store deler av riksveiene. Avisen frykter imidlertid at Høyres kommunalpolitiske talsmann, Bent Høie, blir sannspådd når han sier at fylkeskommunene vil måtte "ta kjeften for at Regjeringen ikke har sørget for tilstrekkelige veibevilgninger".

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden