av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2008 | Skriv ut siden

Et nye regelverket for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar.  Dette vil gi innkjøperne betydelig større fleksibilitet og effektivitet når de skal ut på markedet. Elektroniske kommunikasjonsmidler likestilles med tradisjonelle innkjøpsmetoder, og samtlige anskaffelser vil kunne gjennomføres ved bruk av elektroniske midler. Videre innføres det egne regler om gjennomføring av elektroniske auksjoner og rammeavtaler, samt en egen prosedyre for spesielt kompliserte anskaffelser.