Samferdselssjef Leif Storsve i Vest-Agder fylkeskommune synes det er positivt at midler til opptart på E-39 mellom Vigeland og Osestad nå er på plass i statsbudsjettet slik at arbeidene kan starte opp neste år. Han er også glad for at regjeringen gjennom statsbudsjettet tilkjennegir aksept for at Listerpakken skal fullføres i tråd med regionale og lokale vedtak. Ut over det karakteriserer han investeringsrammen til øvrige riksveier - det vil si riksveier utenom stamveinettet - for Vest-Agder som god.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden