Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 80 millioner kroner i 2009 til utvikling av felles elektronisk identifikasjon (eID). Mange offentlige tjenester krever at brukeren identifiserer seg. Når tjenestene er nettbaserte, kan identifisering være en komplisert prosess, som krever ulike pin-koder, nøkkelkort og mobiltelefon. -Med et felles system for sikker pålogging blir det enkelt og greit å bruke offentlige tjenester på nett, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys i en pressemelding.

- ”Pin-kode-kaoset” for innbyggeren skal vi løse med felles infrastruktur for eID. Målet er at innbyggerne skal kunne logge seg på alle offentlige tjenester ved å bruke det samme systemet, uavhengig av om tjenestene kommer fra for eksempel skatteetaten, NAV eller kommunen, sier Grande Røys.

For de enkelte offentlige virksomhetene er eID forutsetningen for å kunne legge om mest mulig av tjenesteytingen over fra papir til nett, og for å utvikle mer avanserte tjenester.

- Elektronisk forvaltning er et av regjeringens viktigste tiltak for fornying av offentlig sektor. Innbyggerne vil få flere og mer avanserte tjenester der de vil kunne få løst saken sin uten å måtte møte personlig eller sende et brev, uttaler fornyingsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden