Etter at rehabiliteringen av fullriggeren Sørlandet ble sluttført i mai 2007 kom den totale regningen for rehabiliteringen på 58,4 millioner kroner. ”Sørlandet” har innhentet totalt 40,8 millioner kroner fra staten, Kristiansand kommune, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, foreninger, næringslivet og private givere. For å kunne sluttføre rehabiliteringsarbeidene tok ”Sørlandet” opp et lån i Kristiansand kommune på 13,5 millioner kroner Av årsmeldingen fra stiftelsen, som nå fremlegges for fylkeskommunens politiske organer, uttrykkes det at lånet ikke kan betjenes uten assistanse fra det offentlige.

Tre lærere ved Vennesla videregående skole, Ragna Marie Tørdal, Oddvar Engan og Jone Nyborg, vant årets Holbergpris for undervisningsopplegg og lærerrapport om "Etnolekter i Norden - jakten på et felles nordisk ungdomsspråk".

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2008 | Skriv ut siden