På et personalseminaret for alle ansatte i Den offentlige tannhelsetjenesten i Vest-Agder fylkeskommune nylig kunne fylkestannlege Per Kvinlaug legge frem flere positive resultater. Hele 4500 flere pasienter i de prioriterte gruppene er ferdigbehandlet i 2008 sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Det er inngått samarbeidsavtaler med pleie- og omsorgstjenesten i alle kommuner. Tannpleiere og sekretærer har gjennomført et pilotprosjekt ved alle institusjoner i fylket for å bedre tannpleien hos eldre og pleietrengende. Videre utbygges klinikker og tannhelsetjenestens kompetanse og tilbud både moderniseres og utvikles kontinuerlig.

Kvinlaug opplyste at en ny hovedtannklinikk med integrert spesialistklinikk er under bygging i Vågsbygd i Kristiansand. Den er ferdig sommeren 2009. Tannhelsetjenesten har videre ansatt den første offentlige kjeveortoped i Vest-Agder ved Mandal tannklinikk for å bedre spesialisttannhelsetilbudet i fylket. Vest-Agder har også fått et eget team for arbeid med pasienter som har odontofobi - skrekk for tannbehandling. Videre har en fått en egen tannlege for behandling av rusmisbrukere og tannhelsetjenesten ”selger” tannlegetjenester til Kristiansand kommune for pasienter med et lavterskel helsetilbud.

-Tjenesten har mye spisskompetanse innen egne rekker, slik at vi i mange tilfeller slipper å kjøpeTannbørste tjenester fra privat sektor i forbindelse med blant annet rotfylling, kirurgi, lystgass, narkosebehandling, implantologi – komplisert behandling, sier fylkestannlegen som også trekker frem at tannhelsetjenesten i Vest-Agder har et oppdatert og velfungerende kvalitetssystem.

Kvinlaug gjør det klart at han opplever en markant endring og forbedring fra situasjonen på tilsvarende tidspunkt i fjor. -Først og fremst skyldes nok dette at vi i 2008 har hatt tilnærmet full bemanning i alle stillinger, bortsett fra to ubesatte tannpleierstillinger i Lister distrikt, sier Per Kvinlaug.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2008 | Skriv ut siden