Høyre mener regjeringens fremlagte regionreformløsning ikke vil løse noen av de utfordringene vi står overfor. Partiets kommunalpolitiske talsmann Bent Høie betegner regjeringens løsning på reformen for en fiasko. Spesielt trekker han frem regjeringens opplegg for overføring av oppgaver på samferdselsområdet som han har lite til overs for. Forslaget om å gi fylkene ansvar for riksveiene i den stand de er, vil gjøre at fylkekommunene sitter igjen med svarteper, sier han.

Fra 1. januar 2010 vil fylkeskommunene også få overført ansvaret for vel 80 prosent av riksveiene med tilhørende fergestrekninger."(...) med den standard det har.” som det står i regjeringens fremlegg til Stortinget. -Fylkeskommunene vil derfor måtte ta kjeften for at regjeringen ikke har sørget for tilstrekkelige veibevilgninger, sier Bent Høie. De fleste fylkeskommunene har satt som vilkår i høringsuttalesene at økonomispørsmålet må være avklart og at de må sikres at veien oppgraderes til brukbar standard. Dette spørsmålet har ikke regjeringen svart på, påpeker Høie på Høyres partinettavis.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)