Alle arbeidslivsorganisasjoner kan nå, i samarbeid med private og offentlige virksomheter, søke om inntil 27 millioner kroner til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og data. Midlene bevilges gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). 430 000 voksne i Norge har dårligere ferdigheter i lesing og tallforståelse enn det som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

Erfaringer viser at tillitsvalgte kan være en pådriver for at virksomheter søker BKA-tilskudd og starter opplæring. Tillitsvalgte har også stor betydning for motivasjonsarbeidet i forkant av kursene.

Det kan søkes om midler til opplæring, motivasjons- og kartleggingsarbeid og videreutvikling av tidligere BKA-prosjekt. Organisasjoner oppfordres til å utforme søknaden slik at den omfatter flere og mindre bedrifter.

Søknadsfrist 23. januar 2009.

Les mer om programmet og søk midler her

Kontakt:
Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet
Postboks 6139 Etterstad, 0602 Oslo
Tlf: 23 38 13 00
E-post: postmottak@vox.no
www.vox.no

av admin, publisert 20. oktober 2008 | Skriv ut siden