I løpet av september 2008 er det gjennomført en evaluering av bruk av IKT og PC-er generelt i undervisningen ved fylkeskommunens videregående skoler. Det er stor enighet blant ledere, lærere og elever om at elev-PC bidrar til økt læringsutbytte for elevene. 95 prosent av lederne er i ulik grad enig i at PC er et pedagogisk hjelpemiddel som gjør undervisningen mer effektiv. Alle er enig i at skolen tilpasser undervisningen mer differensiert og gjør den mer variert ved bruk av PC. 70 prosent av elevene mener elev-PC har vært en fordel for læringen, mens 8,5 prosent mener det motsatte.

Gruppen som har gjennomført evalueringen anbefaler på bakgrunn av nasjonale føringer og

resultatene av undersøkelsen at Vest-Agder fylkeskommune må satse fullt ut på bærbare elev-PC-er for alle elever i videregående skole i løpet av de neste tre årene. Nasjonale føringer viser at bruk av PC, som er en av fem grunnleggende ferdigheter, skal integreres i alle fag. Det er stor enighet om at bruken av bærbar PC gir økt læringsutbytte. Undervisningen blir mer differensiert og variert ved bruk av PC. Bærbare PC-er i trådløst nett gir bedre fleksibilitet og kan brukes hjemme.

Representantene i fylkestinget ble i dag orientert om undersøkelsesresultatet. Det var fylkestinget selv som i juni i år vedtok at fylkesadministrasjonen skulle evaluere hvordan bærbare PC-er fungerer i undervisningssituasjonen.

Fylkestinget besluttet for øvrig at kostnadsspørsmål knyttet til IKT-satsingen i videregående opplæring på skolene skal tas opp i forbindelse med neste års budsjett og økonomiplanen for kommende fireårsperiode. Fylkestinget sluttbehandler disse i desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. oktober 2008 | Skriv ut siden