Ungt Entreprenørskap Agder har siden oppstarten i 2001 erobret en solid posisjon innenfor entreprenørskapsopplæringen i Vest-Agder, og organisasjonen tilbyr for kommende skoleår hele 14 ulike programmer. Bedriftskonseptene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift er de

Kick-off for unggt entreprenørskap med over 1700 deltakere
Kick-off for unggt entreprenørskap med over 1700 deltakere i Kristiansand i august.
mest kjente, men dette året lanseres også helt nye programmer som ”Gründercamp”, ”Økonomi og Karrierevalg” og ”Vårt Lokalsamfunn”.

Gjennom strategisk og målrettet satsing på relasjonsmarkedsføring (RM) har Ungt Entreprenørskap Agder oppnådd resultater det står respekt av. Dette året alene vil hver fjerde elev i fylkets ungdoms- og videregående skoler gjennomføre minst ett av programmene til Ungt Entreprenørskap! -Uten sterke, nære, tette og forpliktende relasjoner ville slike resultater være umulig å oppnå påpeker Rypestøl.

Med 3,5 årsverk har organisasjonens ansatte kontakt med 11.000 barn og unge dette året. En kontakt organisasjonen tar på største alvor. Vi arbeider strategisk for å skape møteplasser. Det er i samspill med våre lærere og elever at vi kan skape ”livgivende energi”. En energi som skaper grobunn for kreativitet og skaperglede. Våre mange fornøyde lærere og elever er, sammen med våre resultater, de beste beviser på at entreprenørskap som arbeidsmetode gir resultater som Vest-Agder nyte godt av både på kort og på lang sikt, avslutter Rypestøl.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. oktober 2008 | Skriv ut siden